Séanadh

Cuirtear Léirmheasanna ar shaothar aistriúcháin ar fáil ar an suíomh seo, idir athchló agus chéadchló. Ní gá gurb ionann na tuairimí a léirítear sna léirmheasanna sin agus tuairimí Aistriú Litríochta. I gcás léirmheasanna a foilsíodh cheana féin, déantar gach iarracht mionsonraí a gcéadfhoilsithe a thabhairt agus scéala a chur chuig na chéad fhoilsitheoirí faoi athchló na léirmheasanna sin. I gcásanna a dteipeann orainn é sin a dhéanamh, cuirtear an léirmheas ar fáil ar mhaithe le léann an aistriúcháin litríochta gan dochar gan díobháil agus táimid breá sásta léirmheas a bhaint má mheastar sárú cóipchirt a bheith ann.