Léirmheasanna

Féachfar leis na léirmheasanna go léir a rinneadh agus a dhéantar ar aistriúcháin litríochta a thabhairt le chéile anseo.

Más eol duit léirmheas a rinneadh nó más mian leat léirmheas a dhéanamh ar shathaor a aistríodh go Gaeilge nó ón nGaeilge, cuir scéala chugainn leis an bhfoirm theagmhála atá le fáil faoin mír Leabhar a Mholadh.

Má tá tú ag cuimhneamh ar léirmheas a scríobh ar aistriúchán, tá treoir le fáil anseo: The Leeds Centre for New Chinese Writing

Eachtra Robinson Crúsó

Léirmheas le Fiachra Éilgeach Ní’l ann acht cúpla bliadhain óchoin ó bhí ana-chur-is-cúiteamh sa dútha so i dtaobh gan Gaedhilg

Léirmheas ar Khalil

Taispeánann Khadra daonnacht i nduine de na daoine is uafásaí ar domhan agus in amanna mhothófá trua dó mar thoradh

Leabhar na Salm

Is léir ar gach focal den leabhar an dúthracht a chaith an tAthair Colmcille leis an aistriúchán seo.

Léirmheas ar Óráidí a chuaigh i gcion

Tá léirmheas ar an aistriúchán ‘Óráidí a chuaigh i gcion’ le fáil in eagrán 2021 den Iris Phiarmheasta Léann Teanga:

Léirmheas ar ‘Ar Luch agus ar Dhuine’

Tá léirmheas ar an aistriúchán ‘Ar Luch agus ar Dhuine’ le Colmcille Ó Monacháin le fáil in eagrán 2021 den

Léirmheasanna ar ‘Exiles’

Seo a leanas roinnt léirmheasanna a rinneadh ar Exiles

Eachtra na nArgonátach

These books have been on the market for some time, and have already been noticed by An Claidheamh Soluis. Our

Liúdaidhe Óg na Leargadh Móire

Aistriúchán ar dhráma ón mBéarla: “The Lad from Largymore” le Séamus Mac Maghnus

Rúnimirce an Anama

It takes a true crafter of language such as Rosenstock to comprehend the intimate nature of words and all their

Catilína

Aistritheoir: An tAthair Peadar Ó Laoghaire Léirmheastóir: Gan Ainm (Seán Mac Giollarnáth (Eag.)?) Foilsíodh an léirmheas seo in An Claidheamh

Comhairle an Mhúraigh

Aistritheoirí: Cormac Ó Cadhla, Seán Tóibín agus ‘An Seabhac’ Foilsitheoir: Cualacht Bhreanainn Léirmheastóir: Seán Mac Giollarnáth Foilsíodh an léirmheas seo in Misneach, 1920.

The Key / An Eochair

Aistritheoir: Louis de Paor agus Lochlainn Ó TuairisgFoilsitheoir: Dalkey Archive Press Léirmheastóir: Eileen BattersbyFoilsíodh an léirmheas seo cheana in The Irish

The Midnight Court

Aistritheoir: Ciarán CarsonFoilsitheoir: Gallery Press Léirmheastóir: David WheatleyFoilsíodh an léirmheas seo cheana in The Guardian, an 10 Meán Fómhair 2005

Titeann Rudaí as a Chéile

Aithneoidh léitheoir ar bith le Gaeilge scéal na Gaeltachta agus scéal na hÉireann san aistriúchán atá déanta ar ‘Things Fall

Graveyard Clay

The appearance of Graveyard Clay marks another major milestone in the book’s publication history. Like the best of translations, we

Graveyard Clay agus The Dirty Dust

Aistritheoirí: Alan Titley (The Dirty Dust) agus  Liam Mac Con Iomaire and Tim Robinson (Graveyard Clay)Foilsitheoir: Yale University Press (The

Lastall den Scáthán agus a bhFuair Eilís Ann Roimpi

Aistritheoir: Nicholas WilliamsFoilsitheoir: Evertype Léirmheastóir: Máire Uí NuanáinFoilsíodh an léirmheas seo cheana in Feasta, 2005-04. Tá sé os cionn trí

Tír na Deo

Peter Pan iompaithe ar an nGaeilge den chéad uair le 80 bliain agus scéal Pheadairín Pan i dTír na Deo

An Leon, an Bandraoi agus an Prios Éadaigh

Cé nárbh aon J.K Rowling é C.S. Lewis, éiríonn leis an sáraistritheoir Antain Mac Lochlainn saothar soléite, eachtrúil, éachtúil, floscthach

Duan na Nollag

Ainneoin roinnt na ndúshlán a bhaineann le téacs casta i dtosach, táim cinnte go gcuirfidh an leagan seo gliondar ar

Amú

Aistritheoir: Máirín Ní MhartaFoilsitheoir: Futa Fata Léirmheastóir: Beití Ní DhuibhirFoilsíodh an léirmheas seo cheana anseo ar childrensbooksireland Buachaill óg is

Catullus Gaelach: Leaganacha de Dhánta Catullus ó Fhilí na Gaeilge

acmhainn luachmhar an cnuasach seo do lucht léitheoireachta ginearálta agus d’aon duine ar spéis leo traidisiún na filíochta grá

Lead us Into Temptation

Tá saol an Bhéarla faoi chomaoin aige agus agallamh úsáideach idir teangacha na tíre seo tugtha céim eile chun tosaigh

Don Cíochóte

Tar éis “Don Cíochóté” seo a léamh dom déarfainn go bhfuil sé ar na nithe is fearr do dhin sé

Rubáiiát Omár Caiiám Ó Naíseápúr

Mar sin tá ana-mholadh tuilte ag Torna san aiste sin, agus mura maith linn an t-iomlán, ní féidir a shéanadh

Eachtra Pheadair Schlemihl – An Fear a Dhíol a Scáil

Is fiú go mór an scéal seo a léamh ar son stíl agus saibhreas teanga an Bhéaslaíoch leis. Fear ildánach

Corp an Duine Uasail

I mbeagán focal, tá rud éigin speisialta faoi Corp an Duine Uasail. Tá sé breá stuama mar leabhar, cinnte, ach

Jabberwock

Is aistriúchán ceart an leagan a rinne Williams ar ‘Jabberwock’, murab ionann agus dán úrnua nó athleagan agus is fiú

Aesóp i gConamara

Leabhar fiúntach é seo. Tá aistí eolais le triúr scoláirí, cuimhní cinn duine de na seanchaithe ba cháiliúla riamh mar

Alice i Sruth na Maoile

Bhí an focal ‘tortoise’ ag cur ar an mbeirt go mór. Fásann an greann a bhaintear as an bhfocal sa

An Ridire Dubh

Creidim féin gur cheart d’ aistritheoir a bheith chomh dílís agus is féidir agus chomh saor agus is gá ina

Galarneau!

Is é cúram an té a thabharfadh faoi úrscéal Jacques Godhout a aistriú ná treoir bheacht do Cheanada Francach a

Ón Fhraincis, Aistriúcháin

Is idirghabhálaí é an t-aistritheoir agus umhlaíocht fhiosrach mar chuid dá cheird.

An Finn-Dia

Lorgaíonn is scríobhann sé focail ná fuil le fáil ach sa bhfoclóir dar liom agus i dtaobh is nach maith

Sa Villa Rose

Ar shlí, is maith an ní leabhar den chineál so a chur ar fáil. Meallfaidh sé daoine chun na Gaeilge.

Asarlaíocht, gorta agus Teamplóirí

Mar sin is cineál de lámhleabhar d’aistritheoirí an díolaim seo. Is saothar feidhmiúil é, is é sin, saothar a mbainfear

Cú na mBaskerville

Eiseamláirí iad d’aon aistritheoir an lear mór de shleachta gleoite a chuireann Gaeilge ar an scéal ach a sheachnaionn Gaelů

Léirmheas ar shraith leabhar ‘An Seachtar Stuama’

Faightear blaiseadh breá de Ghaeilge Chonamara sna leabhair seo. Feictear focail choitianta, nádúrtha Chonamara ar nós ‘mada’, ‘foighid’, ‘tuige’ agus

Órchiste an Oileáin

Luíonn an leagan Gaeilge de leabhar cáiliúil Robert Louis Stevenson go réidh leis an traidisiún dúchasach scéalaíochta. Níl an scéal

An Hobad

Os a choinne sin, caithfidh mé a admháil gur léigh mé an leagan Béarla roimh dom an leagan Gaeilge a

Harry Potter agus an Órchloch

Translation is a kind of alchemy, especially when working with such a well-loved and widely referenced text.