• Léirmheas

    An Hobad

    Os a choinne sin, caithfidh mé a admháil gur léigh mé an leagan Béarla roimh dom an leagan Gaeilge a léamh agus gur mhó an sásamh a bhain mé as an leagan Gaeilge tríd is tríd. Is dóigh liom, mar shampla, gur deise i bhfad an cuntas a fhaighimid i nGaeilge ar Gholam nuair a chéadchastar orainn é le hais an leagain Bhéarla