Nuacht

Alt ar aistriú Toro! Toró

D’fhoilsigh Léann Teanga: An Reiviú alt le déanaí in Eagrán 2020 den iris phiarmheasta seo le Padaí de Bléine ar an aistriúchán a rinne sé ar an leabhar Toro!Toró.
Is féidir an t-alt a léamh ach cliceáil anseo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *