Blaiseadh

An Fear sa Mhasc Iarainn — EN-GA le Daniel Burke

Leagan Gaeilge den ngreannán a cuireadh amach sna ’60idí sa tsraith Classics Illustrated. Tionscadal na céime BA i Léann an Aistriúcháin (2020) in OÉG ba ea an t-aistriúchán seo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *