Nuacht

Léargas ar aistriú Animal Farm go Gáidhlig

Bidh Aonghas Pàdraig Caimbeul a’ nochdadh aig Creative Conversations air 12 Lùnastal, a bhruidhinn mun eadar-theangachadh aig de ‘Animal Farm’ Sheòrais Orwell, ‘Tuathanas nan Creutairean’. Fios an seo.

Labhróidh Aonghas Pàdraig Caimbeul beo ar Creative Conversations an 12 Lúnasa, faoin aistriúchán, ‘Tuathanas nan Creutairean’, ar ‘Animal Farm’ le George Orwell. Gach eolas anseo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *