Blaiseadh

Conair Oregon – EN-GA le Clíona Ní Ghallachóir

Leagan Gaeilge den leabhar pictiúrtha The Oregon Trail a cuireadh amach sna ’60idí sa tsraith Classics Illustrated. Tionscadal na céime BA i Léann an Aistriúcháin (2021) in OÉG ba ea an t-aistriúchán seo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *