Nuacht

Deontas Aistriúcháin GA-EN

Deontas don Aistritheoir / Foilsitheoir 

Eagraíonn PEN Shasana clár aistriúcháin gach bliain lena gcuirtear deontais ar fáil do shaothar a aistrítear go Béarla. Is ar an bhfoilsitheoir agus ar an aistritheoir atá na deontais dírithe. Thacaigh PEN Shasana le saothar Gaeilge cheana agus ba bhreá leo é sin a dhéanamh arís. Is é Will Forrester atá in mbun an tionscadail. Dhá fhuinneog atá ann i gcomhair iarratas gach bliain, ceann amháin acu i nDeireadh Fómhair-Samhain.
Is gá, áfach, go mbeadh an foilsitheoir lonnaithe i dTuaisceart Éireann, in Albain, i Sasana nó sa Bhreatain Bheag. 

Tá eolas breise le fáil anseo: https://www.englishpen.org/translation/pen-translates/.

Nó ó Will Forrester ag: will@englishpen.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *