Blaiseadh

An Saibhir agus an Daibhir — EN-GA le Rhiann Flemming

Leagan Gaeilge den ngreannán The Prince and the Pauper a cuireadh amach sna ’60idí sa tsraith Classics Illustrated. Tionscadal na céime BA i Léann an Aistriúcháin (2021) in OÉG ba ea an t-aistriúchán seo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *